{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Dvoudenní školení interních auditorů společností - MZ Liberec, a.s. a KEMMLER ELECTRONIC, s.r.o. Rožmitál pod Třemšínem

Datum: 22.9.2013

Školení proběhlo ve dnech 17.9. a 18.9.2013. Celkem již vydáno 378 Osvědčení za účast ve školeních ke zdravotnickým prostředkům. Obsah školení:
1. Požadavky normy ČSN EN ISO 13485:2012,
2. Požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009, ed. 2,
3. Požadavky normy ČSN EN ISO 19011:2012,
4. Nařízení vlády č. 336/2004 Sb./Směrnice rady 93/42/EHS o ZP,
5. Zákon č. 123/2000 Sb.,
6. Management rizika dle ČSN EN ISO 14971:2012,
7. MEDDEV a navazující zákony a normy (v platných vydáních).