{ $menu.rootPage.heading }

Kontakty

  • Dr., Mgr. Jaromír Vít, CSc.
  • Hradec Králové   500 02
  •  vit@vitjaromir.cz
  •  +420 604 866 071

Reference

ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové   

ELLA_CS

 TUEV Czech

 

 

 

  LSHK

 

Partneři

 ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové

 

 

eStudio Hradec Králové - úspěšné weby a ziskové e-shopy

 

Aktivní vystoupení na školení o klinických aspektech zdravotnických prostředků pod garancí Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v Praze.

Datum: 3.4.2014

Přednáška proběhla dne 2.4.2014 na téma - "Systémové zajištění klinických hodnocení" - teorie a praxe, a to pod organizačním zajištěním Elektrotechnického zkušebního ústavu, s.p. v Praze.