PaedDr., Mgr. Jaromír Vít CSc.

Odborné prezentace

Publikační činnost - moderní personální systémy

 1. Hospodářské noviny - číslo 171 (4.9.1995), číslo 226 (20.11.1995).
 2. Technický týdeník - číslo 47 (21.11.1995), číslo 48 (28.11.1995).
 3. HIT - hospodářský týdeník - číslo 18 (28.9.1995).
 4. Sborník České společnosti pro jakost - personalistika - "Personální management" v systému jakosti (1993).
 5. Svět jakosti - 2/2003: Řízení lidských zdrojů s přihlédnutím požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2001.
 6. Personál - 08/2003: Personalistika norma ČSN EN ISO 9001:2001.
 7. Sborníky - konference s mezinárodní účastí – Řízená kvalita ve zdravotní a sociální sféře, Ostrava, od 21. a 22.6.2005 až dosud.

Obecná přednášková a školící činnost

 1. Výcvik interních auditorů SMJ dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 19011 a ČSN EN ISO 13485 (zdravotnické prostředky) - a návazně dle Směrnic EU, Nařízení vlád, zákonů a norem.
  Dosud bylo proškoleno cca 510 interních auditorů a pracovníků.
 2. Přednášky pro oblast zdravotnických prostředků.
 3. Přednášky a praktická cvičení na témata - týmová práce, řízení změn, TQM, manažerské nástroje, základy statistiky, řízení podniku a systém jakosti.
 4. Vytváření moderního personálního systému - vytvoření a realizace kursu moderní personalistiky.
  Celkem se zúčastnilo cca 250 personálních ředitelů a vedoucích.
 5. Český rozhlas - cyklus rozhlasových diskusí na témata zavádění systému jakosti podle souboru norem ČSN EN ISO řady 9000 a moderní personalistika v praxi.
 6. Regionální hospodářská komora - výklad požadavků normy ČSN EN ISO 9001.

Specializovaná přednášková činnost

 1. Dlouhodobá spolupráce se společností PROFI-MEN, v.o.s., personálně poradenská a vzdělávací společnost, Hradec Králové - např. Projekt 5M - ESF, vytvoření modulů a lektorská činnost:
  • PROCESNÍ ŘÍZENÍ: Vzdělávací modul č. 2 - Procesní přístup na cestě ke zlepšování a k prosperitě.
  • TVORBA SYSTÉMŮ HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ: Vzdělávací modul č. 3.
  Realizace - 11 - 12/2007.
 2. Lektor společnosti ÁMOS, Chrudim - personalistika a systémy jakosti:
  • Personalistika z pohledu normy ČSN EN ISO 9001:2001 - seminář pro personalisty - listopad 2002, duben 2003,
  • Personalistika v systému kvality - seminář pro personalisty - říjen 2003
  • Personalistika v systému kvality - seminář pro personalisty - listopad 2004, květen 2005, listopad 2007.
  Dosud se zúčastnilo cca 140 pracovníků z útvarů personálního řízení.
 3. Účast na kongresech– Řízená kvalita ve zdravotní a sociální sféře“ –      Ostrava ve dnech:
  • 21.-22. 6. 2005, přednáška na téma – „ČSN EN ISO 90001:2001 – základ rozvoje zdravotní a sociální sféry“.
  • 10. 10. 2007, přednáška na téma: „Význam a místo interních auditů v systémech kvality ve zdravotnických zařízeních v sekci - "Systémy řízení kvality ve zdravotnických zařízeních".
  • 13. 10. 2010, přednáška na téma: „Je možné systémy kvality dle normy ČSN EN ISO 9001 úspěšně zavádět, udržovat a rozvíjet i v podmínkách laboratoří nemocnic?"
  • 12. 10. 2011, přednáška na téma: „Norma ČSN EN ISO 15 189 -        podpora kvality ve zdravotnických laboratořích.   
  • Řízená kvalita ve zdravotní a sociální sféře, aktivní vystoupení - aktivní vystoupení - příspěvek na téma – „Možnosti využití managementu rizika v laboratoři – prevence bezpečného provozu (20 min) – sekce zdravotní“.     
Copyright © 2009 Jaromír Vít
virtualpanorama Fotografie v hlavičce - Copyright © 2009 Martin Hrdlička, VirtualPanorama.cz virtualczech