PaedDr., Mgr. Jaromír Vít CSc.

Bližší představení

Při poskytování poradenských a konzultačních služeb v systémech kvality podle požadavků  norem ČSN EN ISO 9001  (systémy kvality) a  ČSN EN ISO 13485  (zdravotnické prostředky) výrazně napomohl/napomáhá:

  1. k získání více jak 50 certifikátů v organizacích různého zaměření,
  2. udržování systému kvality v certifikovaných organizacích, tvorba dokumentace, školení a další pomoc,
  3. při uvádění zdravotnických prostředků na trh dle Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. (č. 336/2004 Sb.) anebo Směrnice rady 93/42/EHS, a to konkrétní pomocí organizacím při řízení v návrhu a vývoje, při řízení managementu rizika, validacích, technologii, v rámci metrologie, výroby, distribuce a při naplňování platných požadavků předpisů a norem,
  4. při plnění požadavků na klinická hodnocení a na klinické zkoušky,
  5. při plnnění požadavků na povýrobní dozor.
  6. nově školení  - k nové normě ČSN EN ISO 9001:2016 (systémy managementu kvaity - požadavky), k nové normě ČSN EN ISO 13485:2016 (zdravotnické prosředky), k Nařízení Evropského parpamentu a Rady ke zdravotnickým prostředkům - v přípravě.  

V rámci ČR proškolil souhrnně vice jak 776 interních auditorů kvalit a pracovníků  podle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 13485 a ČSN EN ISO19011:2012. Celkově v uvedených systémech kvality a v navazujícíh požadavcích proškolil již přes 776 účastníků.

Výrazně se podílí na vytváření systémů kvality u poskytovatelů zdravotní péče a v rámci správné laboratorní a výrobní praxi. Konkrétně se například jedná o aplikaci standardů pro zdravotnictví a akreditační normy ČSN EN ISO 15189 pro laboratoře.

Výrazně se podílí na tvorbě personálních systémů, manažerském řízení organizací, školeních pracovníků, projektech pro manažery s ohledem na zefektivnění řízení,
na systémech hodnocení pracovníků a při tvorbě motivačních programů. V této problematice proškolil cca 630 vedoucích a pracovníků.
Výraznou činností v této oblasti je také provádění procesně zaměřených personálních auditů.

Je dlouholetým auditorem pro normu ČSN EN ISO 9001 u společnosti TÜV
Rheinland, s.r.o. Praha a u ITC Zlín / CQS pro normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485. Je kvalifikován jako manažer kvality a auditor kvality.

Je odborným posuzovatelem ČIA v oblasti certifikace pracovníků dle ČSN EN ISO/IEC 17024.

Copyright © 2009 Jaromír Vít
virtualpanorama Fotografie v hlavičce - Copyright © 2009 Martin Hrdlička, VirtualPanorama.cz virtualczech