PaedDr., Mgr. Jaromír Vít CSc.

Archiv aktualit

1 2 3 4 5 6 7 8 [ 9 ] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47

Provedení interního auditu ve společnosti Tepelné hospodářství v Hradci Králové.

Třídenní audit, dle základních principů ČSN EN ISO 9001:2016, byl ukončen ke dni 6. 5. 2018.

Účast na školení - "Srovnání požadavků normy ČSN EN ISO /IEC 17025 před a po revizi".

školení proběhlo dne 19. 4. 2018.

Účast na školení - "GDPR - Pověřenec pro ochranu osobních údajů".

školení proběhlo dne 18. 4. 2018.

Školení interních auditorů dle norem ČSN EN ISO 19011:2012 a ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Školení proběhlo dne 5. 4. 2018 pro GCE v Chotěboři, zejména s ohledem na provádění interních auditů dle ČSN EN ISO 19011:2012 a dle nové ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 - Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří - změny oproti normě ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 (jiná struktura normy, terminologie, ochrana dat dle předpisů, procesní přístupy, management rizika, laboratorní systémy managementu informací) a s ohledem na procesy, SWOT analýzu a management rizika.

Školení interních auditorů dle norem ČSN EN ISO 19011:2012 a dle ČSN EN ISO 9001:2016 - Systémy managementu kvality - Požadavky.

Školeno proběhlo dne 28. 3. 2018 pro společnost ARLETA IVF, s.r.o. v Kostelci nad Orlicí, počet účastníků na mých školení je již 1011.


1 2 3 4 5 6 7 8 [ 9 ] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47
Copyright © 2009 Jaromír Vít
virtualpanorama Fotografie v hlavičce - Copyright © 2009 Martin Hrdlička, VirtualPanorama.cz virtualczech