PaedDr., Mgr. Jaromír Vít CSc.

Archiv aktualit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 [ 44 ] 45 46 47

Úspěšná příprava laboratoře k povolení diagnostické činnosti.

Dne 8.7.2011 proběhla po dlouhodobé konzultační přípravě úspěšná certifikace 3. největší biochemické a imunologické laboratoře v Praze - Omnilab, s.r.o. Praha ze strany SÚKL,Praha, jejímž výsledkem je povolení k činnosti a to naplněním požadavků zákona 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách) a návazné vyhlášky č.422/2008 Sb.

Úspěšná certifikace dle ČSN EN ISO 9001

Úspěšná poradenská příprava společnosti LESPROJEKT,východní Čechy,s.r.o. v Hradci Králové, na certifikační audit dne 17.6.2011, splnění požadavků ČSN EN ISO 9001:2009 a udělen certifikát kvality.

Školení interních auditorů - norma ČSN EN ISO 13485:2003

Proběhlo, ve spolupráci se společnosti ÁMOS - Chrudim, ve dnech 26.4.- 27.4.2011. Zaměřeno bylo též na aktuální legislativní požadavky v oblasti zdravotnických prostředků.

Dne 21. 1. 2011 úspěšný audit QMS, společnost Ecoplast - Hradec Králové.

Úspěšně zakončené konzultace v přípravě na opakovaný audit dle ČSN EN ISO 9001:2009. Ukončeno úspěšným opakovaným auditem dne 21. 2. 2011 - SGS Praha.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - Evropský sociální fond v ČR

Aktivní lektorské zabezpečení projektu "Zvyšování odborné kvalifikace, konkurenceschopnosti a adaptability zaměstnanců. Témata ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14 001, TQM. Rozsah 3 - 4 měsíce.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 [ 44 ] 45 46 47
Copyright © 2009 Jaromír Vít
virtualpanorama Fotografie v hlavičce - Copyright © 2009 Martin Hrdlička, VirtualPanorama.cz virtualczech