PaedDr., Mgr. Jaromír Vít CSc.

Archiv aktualit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [ 37 ] 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47

MZ Liberec - školení a interní audit systému managementu kvality.

Školení pracovníků MZ Liberec z problematiky požadavků normy ČSN EN ISO 13485:2012, z Nařízení vlády č. 336/2004 Sb.,Zákona č. 123/2000 Sb., managementu rizika dle ČSN EN ISO 14971:2012, MEDDEV a navazujících zákonů a norem (v platných vydáních)ve dnech 17. a 18. dubna 2013 a provedení navazujícího interního auditu v návaznosti na školení ve dnech 16. a 17. května 2013 s vypracováním zprávy z auditu.

Opakované školení intenrích auditorů systému kvality pro POLYMED medical CZ, a.s. Hradec Králové.

Dne 15.5.2013 zajištěno opakované školení interních auditorů systému kvality dle požadavků normy ČSN EN ISO 13485:2012 a ČSN EN ISO 9001 a navazujích požadavků předpisu a norem ve společnosti POLYMED medical a.s.Hradec Králové. Počet proškolených interních auditorů systémů kvality již 343.

Školení ve společnosti ONIVON a.s. v Hradci Králové z problematiky zdravotnických prostředků

Dne 4.5.2013 bylo provedeno školení ve společnosti ONIVON Hradec Králové z problematiky normy ČSN EN ISO 13485:2012 a navazujících požadavků norem a předpisů.

Potvrzeno - Vydáno osvědčení - Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši, s.r.o.

Potvrzení úspěšné poradenské aktivity v Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši, s.r.o., který získal Osvědčení od ČIA Praha, jako potvrzení o naplnění požadavků na akreditace zdravotnických laboratoři dle požadavků ČSN EN ISO 15189.

Poradenská aktivita ukončena uspěsným certifikačním auditem u společnosti PROFARMA-PRODUKT, s.r.o. Jablonec nad Nisou

Dne 24.4.2013 byly úspěšně ukončeny poradenské aktivity u společnosti PROFARMA-PRODUKT, s.r.o. Jablonec nad Nisou zakončené certifikačním auditem dle požadavků normy ČSN EN ISO 13485:2012, dle požadavků Nařízení vlády č. 336/2004 Sb. a navazujích norem a předpisů v platných vydáních.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [ 37 ] 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47
Copyright © 2009 Jaromír Vít
virtualpanorama Fotografie v hlavičce - Copyright © 2009 Martin Hrdlička, VirtualPanorama.cz virtualczech