PaedDr., Mgr. Jaromír Vít CSc.

Archiv aktualit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [ 35 ] 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47

Úspěšná poradenská činnost

Dne 30.10.2013 proběhl úspěšně opakovaný audit u společnosti Královští lvi v Hradci Králové. Audit provedl TUV Internatinal - Praha, dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001 a navazujících předpisů.

Přednáška - "Možnosti využití managementu rizika v laboratoři - prevence bezpečného provozu" - dne 16.10.2013 - Ostrava.

Přednáška - "Možnosti využití managementu rizika v laboratoři - prevence bezpečného provozu" na mezinárodní konferenci - "Řízená kvalita ve zdravotní a sociální péči".

Poradenská činnost zakončená úspěšným opakovaným auditem společnosti CQS/EZÚ Praha v MZ Liberec

Úspěšný audit proběhl v MZ Liberec a.s. dne 10.10.2013 a to ve smyslu požadavků norem ČSN EN ISO 9001 a 13485 (zdravotnické prostředky), požadavků Nařízení vlády č. 336/2004 Sb. a dle dalších navazujících požadavků předpisů a norem.

Dvoudenní školení interních auditorů společností - MZ Liberec, a.s. a KEMMLER ELECTRONIC, s.r.o. Rožmitál pod Třemšínem

Školení proběhlo ve dnech 17.9. a 18.9.2013. Celkem již vydáno 378 Osvědčení za účast ve školeních ke zdravotnickým prostředkům. Obsah školení:
1. Požadavky normy ČSN EN ISO 13485:2012,
2. Požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009, ed. 2,
3. Požadavky normy ČSN EN ISO 19011:2012,
4. Nařízení vlády č. 336/2004 Sb./Směrnice rady 93/42/EHS o ZP,
5. Zákon č. 123/2000 Sb.,
6. Management rizika dle ČSN EN ISO 14971:2012,
7. MEDDEV a navazující zákony a normy (v platných vydáních).

Český institut pro akreditaci - Praha

Úspěšné absolvování školení vedoucích posuzovatelů pro oblast COP - podle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [ 35 ] 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47
Copyright © 2009 Jaromír Vít
virtualpanorama Fotografie v hlavičce - Copyright © 2009 Martin Hrdlička, VirtualPanorama.cz virtualczech