PaedDr., Mgr. Jaromír Vít CSc.

Archiv aktualit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [ 35 ] 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45

Zahájení dlouhodobé splolupráce s MZ Liberec a.s., v oblasti zdravotnických prostředků a to od 17.4.2013

Aktivní pomoc při obnově certifikátu systému kvality pro opakovaný audit dle požadavků normy ČSN EN ISO 13485:2012 a navazujících požadavků a další následná pomoc pro udržování systému jakosti (školení k problematice, pomoc při návrhu a vývoji, školení interních auditorů atd.).

Manažerské školení pro společnost EURONA Červený Kostelec

Školení proběhlo dne 10.6.2013. Témata - Strategické řízení, Time management, kompetence, řízení porad, SWOT analýza, metody řízení, komunikace, procesy, týmová spolupráce a role, Štíhlá výroba, zákazník, matice výrobků, marketingový plán, kvalita a náklady, Balance Scorecard, motivace, hodnocení, pohled na roli manažera, praktické příklady atd.

Uvádění zdravotnických protsředků na trh - BATIST s.r.o a BATIST a.s. Červený Kostelec

Dvoudenní školení pracovníků obou spolenčostí z problematiky uvádění zdravotnických prostředků na trh (29.5.2013 a 6.6.2013) dle požadavků normy ČSN EN ISO 13485:2012, z Directivy 93/42/EHS a z Nařízení vlády č. 336/2004 Sb., Zákona č. 123/2000 Sb., managementu rizika dle ČSN EN ISO 14971:2012, MEDDEV a navazujících zákonů a norem (v platných vydáních).

MZ Liberec - školení a interní audit systému managementu kvality.

Školení pracovníků MZ Liberec z problematiky požadavků normy ČSN EN ISO 13485:2012, z Nařízení vlády č. 336/2004 Sb.,Zákona č. 123/2000 Sb., managementu rizika dle ČSN EN ISO 14971:2012, MEDDEV a navazujících zákonů a norem (v platných vydáních)ve dnech 17. a 18. dubna 2013 a provedení navazujícího interního auditu v návaznosti na školení ve dnech 16. a 17. května 2013 s vypracováním zprávy z auditu.

Opakované školení intenrích auditorů systému kvality pro POLYMED medical CZ, a.s. Hradec Králové.

Dne 15.5.2013 zajištěno opakované školení interních auditorů systému kvality dle požadavků normy ČSN EN ISO 13485:2012 a ČSN EN ISO 9001 a navazujích požadavků předpisu a norem ve společnosti POLYMED medical a.s.Hradec Králové. Počet proškolených interních auditorů systémů kvality již 343.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [ 35 ] 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
Copyright © 2009 Jaromír Vít
virtualpanorama Fotografie v hlavičce - Copyright © 2009 Martin Hrdlička, VirtualPanorama.cz virtualczech