PaedDr., Mgr. Jaromír Vít CSc.

Archiv aktualit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [ 32 ] 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47

Aktivní vystoupení na školení k managementu rizika zdravotnických prostředků pod garancí Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v Praze.

Přednáška proběhla dne 15.5.2014 na téma - "Analýza rizik dle ČSN EN ISO 14971:2012 –
principy a alternativní možnosti" - teorie a praxe, a to pod organizačním zajištěním Institutu pro testování a certifikaci, a.s., Zlín.

Opakované školení k problematice zdravotnických prostředků ve společnosti Parker Hannifin s.r.o., Sadská.

Školení proběhla ve dvou termínech na různá témata:
a) dne 23.4.2014 - řízení návrhu a vývoje ZP,
b) dne 14.5.2014 - základní požadavky na sterilizaci ZP.
Školení byla v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 13485:2012, ČSN EN ISO 14971:2012 - management rizika, Směrnice rady 93/42/EHS, zákona č. 123/2000 Sb. a dle norem ve vazbě na sterilizaci a obaly ZP.

Aktivní podíl na úspěšné opakované akreditaci Institutu onkologie a rehabilitace Na pleši s.r.o. Nová Ves pod Pleší

Aktivní poradenská činnost - příprava na opakovanou akreditaci laboratoře dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189 v platném vydání.

Aktivní vystoupení na školení o klinických aspektech zdravotnických prostředků pod garancí Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v Praze.

Přednáška proběhla dne 2.4.2014 na téma - "Systémové zajištění klinických hodnocení" - teorie a praxe, a to pod organizačním zajištěním Elektrotechnického zkušebního ústavu, s.p. v Praze.

Podíl na úspěšném dozorovém auditu ČIA v Biochemické laboratoři Institutu onkologie a rehabilitace na Pleši.

Aktivní poradenský podíl na úspěšném dozorovém auditu ČIA v Biochemické laboratoři Institutu onkologie a rehabilitace na Pleši, který proběhl dne 2.4.2013.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [ 32 ] 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47
Copyright © 2009 Jaromír Vít
virtualpanorama Fotografie v hlavičce - Copyright © 2009 Martin Hrdlička, VirtualPanorama.cz virtualczech