PaedDr., Mgr. Jaromír Vít CSc.

Archiv aktualit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [ 31 ] 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45

Aktivní podíl na úspěšné opakované akreditaci Institutu onkologie a rehabilitace Na pleši s.r.o. Nová Ves pod Pleší

Aktivní poradenská činnost - příprava na opakovanou akreditaci laboratoře dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189 v platném vydání.

Aktivní vystoupení na školení o klinických aspektech zdravotnických prostředků pod garancí Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v Praze.

Přednáška proběhla dne 2.4.2014 na téma - "Systémové zajištění klinických hodnocení" - teorie a praxe, a to pod organizačním zajištěním Elektrotechnického zkušebního ústavu, s.p. v Praze.

Podíl na úspěšném dozorovém auditu ČIA v Biochemické laboratoři Institutu onkologie a rehabilitace na Pleši.

Aktivní poradenský podíl na úspěšném dozorovém auditu ČIA v Biochemické laboratoři Institutu onkologie a rehabilitace na Pleši, který proběhl dne 2.4.2013.

Školení k problematice zdravotnických prostředků ve společnosti Batist, a.s. v Červeném Kostelci.

Školení provedeno ve dnech 4.3. a 6.3.2014 ve společnosti Batist, a.s, Červený Kostelec dle požadavků:
1. Normy pro zdravotnické prostředky - dle EN ISO 13485:2012.
3. Normy EN ISO 14971:2012 - management rizika pro ZP.
3. Na klinické hodnocení dle MEDDEV a navazujících požadavků s důrazem na:
analýzu rizika, hodnocení rizika, kontrolu rizika, hodnocení a přijatelnosti rizika, plánování
a zprávy o řízení rizika, výrobní a povýrobní informace (Klinické hodnocení, Vigilance system, Follow-up a PMS, zpětná vazba).

Letiště Ostrava a.s., Mošnov, zahájeny konzultace k získání certifikátu ČSN EN ISO 9001.

Dne 11.3.2014 byly zahájeny konzultace ve společnosti Letiště Ostrava za účelem získání certifikátu systému managementu kvality dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001, předpisů ÚCL a navazujících požadavků.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [ 31 ] 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
Copyright © 2009 Jaromír Vít
virtualpanorama Fotografie v hlavičce - Copyright © 2009 Martin Hrdlička, VirtualPanorama.cz virtualczech