PaedDr., Mgr. Jaromír Vít CSc.

Archiv aktualit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [ 31 ] 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47

Školení k problematice zdravotnických prostředků ve společnosti McBride Brno

Školení provedeno dne 12.6.2014 dle požadavků:
1. Normy pro zdravotnické prostředky - dle EN ISO 13485:2012.
2. Zákona č. 123/2000 Sb. o ZP, Nařízení vlády č. 336/2004 Sb. a Směrnice rady 93/42/EHS o ZP.
3. Normy EN ISO 14971:2012 - management rizika pro ZP.
4. Na klinické hodnocení dle MEDDEV a navazujících požadavků s důrazem na:
analýzu rizika, hodnocení rizika, kontrolu rizika, hodnocení a přijatelnosti rizika, plánování a zprávy o řízení rizika, výrobní a povýrobní informace (Klinické hodnocení, Vigilance system, Follouw-up a PMS, zpětná vazba).

Audit interpersonálních vztahů v Domově mládeže a školní jídelně v Karlových Varech

Dne 8.6.2014 ukončen dvouměsíční audit interpersonálních vztahů v Domově mládeže a školní jídelně v Karlových Varech ve spolupráci s firmou PROFI-MEN, s.r.o. Hradec Králové.

Ukončen personální audit v MěÚ Hrob

Dne 3.6.2014 ukončen dvouměsíční personální audit MěÚ Hrob ve spolupráci s firmou PROFI-MEN, s.r.o. Hradec Králové.

Úspěšná konzultace v MZ Liberec a.s.

Aktivní poradenský podíl na úspěšném recertifikačním auditu dle nařízení vlády č. 336/2004Sb., MEDDEV a navazujících požadavků předpisů a norem. Audit proběhl dne 30.5.2014.

Školení ve společnosti MPH Medical Devices s.r.o., Přelouč

Přednáška proběhla dne 22.5.2014 na dvě témata:
a) správná výrobní praxe v oblasti zdravotnických prostředků - dle VYR 32, dle normy ČSN EN ISO 13485:2012 a navazujících požadavků předpisů a norem,
b)Systémové zajištění klinických hodnocení, dle požadavků zákona č. 123/2000 Sb. o ZP, Směrnice rady 93/42/EHS o ZP, MEDDEV. 2.7.1 Rev. 3, MEDDEV 2.12/2 Rev. 2 a dle dalších navazujících požadavků předpisů a norem.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [ 31 ] 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47
Copyright © 2009 Jaromír Vít
virtualpanorama Fotografie v hlavičce - Copyright © 2009 Martin Hrdlička, VirtualPanorama.cz virtualczech