PaedDr., Mgr. Jaromír Vít CSc.

Archiv aktualit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 [ 30 ] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45

Ukončen personální audit v MěÚ Hrob

Dne 3.6.2014 ukončen dvouměsíční personální audit MěÚ Hrob ve spolupráci s firmou PROFI-MEN, s.r.o. Hradec Králové.

Úspěšná konzultace v MZ Liberec a.s.

Aktivní poradenský podíl na úspěšném recertifikačním auditu dle nařízení vlády č. 336/2004Sb., MEDDEV a navazujících požadavků předpisů a norem. Audit proběhl dne 30.5.2014.

Školení ve společnosti MPH Medical Devices s.r.o., Přelouč

Přednáška proběhla dne 22.5.2014 na dvě témata:
a) správná výrobní praxe v oblasti zdravotnických prostředků - dle VYR 32, dle normy ČSN EN ISO 13485:2012 a navazujících požadavků předpisů a norem,
b)Systémové zajištění klinických hodnocení, dle požadavků zákona č. 123/2000 Sb. o ZP, Směrnice rady 93/42/EHS o ZP, MEDDEV. 2.7.1 Rev. 3, MEDDEV 2.12/2 Rev. 2 a dle dalších navazujících požadavků předpisů a norem.


Aktivní vystoupení na školení k managementu rizika zdravotnických prostředků pod garancí Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v Praze.

Přednáška proběhla dne 15.5.2014 na téma - "Analýza rizik dle ČSN EN ISO 14971:2012 –
principy a alternativní možnosti" - teorie a praxe, a to pod organizačním zajištěním Institutu pro testování a certifikaci, a.s., Zlín.

Opakované školení k problematice zdravotnických prostředků ve společnosti Parker Hannifin s.r.o., Sadská.

Školení proběhla ve dvou termínech na různá témata:
a) dne 23.4.2014 - řízení návrhu a vývoje ZP,
b) dne 14.5.2014 - základní požadavky na sterilizaci ZP.
Školení byla v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 13485:2012, ČSN EN ISO 14971:2012 - management rizika, Směrnice rady 93/42/EHS, zákona č. 123/2000 Sb. a dle norem ve vazbě na sterilizaci a obaly ZP.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 [ 30 ] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
Copyright © 2009 Jaromír Vít
virtualpanorama Fotografie v hlavičce - Copyright © 2009 Martin Hrdlička, VirtualPanorama.cz virtualczech