PaedDr., Mgr. Jaromír Vít CSc.

Archiv aktualit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 [ 26 ] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47

Školení interních auditorů společnosti ZVU Servis a.s. ve dnech 13.5. a 14.5.2015 ve spolupráci s TUV Rheinland, s.r.o.

Již vydáno 523 Osvědčení. Téma školení - 1. ČSN EN ISO 9001:2009 - Systémy managementu kvality - Požadavky.
2. ČSN EN ISO 9000:2006- Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník, včetně oprav.
3. ČSN EN ISO 19 011:2012 - Směrnice pro auditování systémů managementu.
3 . Navazující normy a další zákony. 5. Příprava, průběh a vyhodnocení zkušebního interního auditu.

Dne 7.5.2015 - Batist s.r.o. a Batist Medical Červený Kostelec - školení interních auditorů dle ČSN EN ISO 13485 a ČSN EN ISO 19011 a nová legislativa od 1.4.2015.

Již vydáno 518 Osvědčení o proškolení k problematice zdravotnických prostředků. Téma školení - 1. ČSN EN ISO 13 485:2012 - Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti - Požadavky.
2. ČSN EN ISO 9000:2006- Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník, včetně oprav.
3. ČSN EN ISO 19 011:2012 - Směrnice pro auditování systémů managementu.
4. Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. a zákon č. 268/2014 Sb., Směrnice 93/42/EHS - (zdravotnické prostředky) , vyhl. 62/2015 Sb.- v aktuálních zněních a dále navazující normy, předpisy a dokumenty, MEDDEV, management rizika, nežádoucí příhody, normy a další zákony.

Připravená první laboratoř podle požadavků normy ČSN EN ISO 15189, ed. 2:2013 Zdravotnické laboratoře-Požadavky na kvalitu

30.4.2015 úspěšná akreditace této laboratoře (ČIA) Nemocnice Na Pleši s.r.o. č. p. 110, 262 02 Nová Ves pod Pleší Biochemická laboratoř.

Dne 9.4.2015 školení pro společnosti BATIST s.r.o. a BATIST Medical v Červeném Kostelci - změny v legislativě zdravotnických prostředků

Aktuální změny v legislativě ZP po 1.4.2015 ve vazbě na
ČSN EN ISO 13 485:2012 - Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti – Požadavky:
Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. a zákon č. 268/2014 Sb., Směrnice 93/42/EHS - (zdravotnické prostředky) , vyhl. 62/2015 Sb.- v aktuálních zněních a dále navazující normy, předpisy a dokumenty, MEDDEV, management rizika, nežádoucí příhody, normy a další zákony.

Jubilejní v pořadí již 100. aktualita od roku 2008!!!

Podíl na úspěšném opakovaném auditu ve společnosti CONEL, s.r.o. Hradec Králové dle normy ČSN EN ISO 9001:2009, ed.2.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 [ 26 ] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47
Copyright © 2009 Jaromír Vít
virtualpanorama Fotografie v hlavičce - Copyright © 2009 Martin Hrdlička, VirtualPanorama.cz virtualczech