PaedDr., Mgr. Jaromír Vít CSc.

Archiv aktualit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 [ 26 ] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45

Školení auditorů TUV Rheinland

Školení bylo provedeno dne 26.3.2015 pro auditory TUV Rheinland Praha a to v rámci ExEx 2015 na téma revize normy ISO 9001:2015 s ohledem na témata - kontext organizace a management rizik.

Účast na semináři - Nová legislativa zdravotnických prostředků.

Seminář se konal dne 26.2.2015 v Brně pod záštitou Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků. Lektor JUDr. J. Král.

Školení k revizi normy ISO 9001:2015.

Absolvování 2. dne školeni (27.1.2015) k revizi normy ISO 9001:2015 se zaměřením na kontext organizace a revizi normy.

Personální audit na MěÚ Šluknov

Personální audit MěÚ Šluknov byl proveden v měsících listopad a prosinec 2014 ve spolupráci se společností PROFI-MEN,s.r.o., Hradec Králové.

Školeni pro CQS - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti

Školení proběhlo pro zákazníky této společnosti dne 4.12.2014 na téma "Základní souvislosti s uváděním ZP na trh" s ohledem na Zákon č. 123/2000 Sb., na Nařízení vlády č. 336/2004 Sb. a Směrnici rady 93/42/EHS o ZP, a dle souvisejících MEDDEV (klinické hodnocení a klinické sledování), a s ohledem na management rizika dle ČSN EN ISO 14971:2012.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 [ 26 ] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
Copyright © 2009 Jaromír Vít
virtualpanorama Fotografie v hlavičce - Copyright © 2009 Martin Hrdlička, VirtualPanorama.cz virtualczech