PaedDr., Mgr. Jaromír Vít CSc.

Archiv aktualit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 [ 25 ] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47

Školení pro společnost PARKER, s.r.o., Sadská dne 3.7.2015

Školení v oblasti: ČSN EN ISO 13 485:2012 - Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti – Požadavky:
Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. a zákon č. 268/2014 Sb., Směrnice 93/42/EHS - (zdravotnické prostředky), vyhl. 62/2015 Sb.- v aktuálních zněních a dále navazující normy, předpisy a dokumenty, MEDDEV, management rizika, nežádoucí příhody, normy a další zákony (dle aktuálních změn v legislativě ZP po 1.4.2015).

Školení pro společnost PARKER, sr.o. Sadská dne 26.6.2015

Radiační sterilizace zdravotnických prostředků dle norem - ČSN EN ISO 11137-1, 2 a 3 v platných zněních v návaznosti na požadavky normy ČSN EN ISO 13485:2012 a další požadavky.

Školení pro BATIST s.r.o. - dne 20.5.2015

Základní školení v oblasti: ČSN EN ISO 13 485:2012 - Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti – Požadavky,
Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. a zákon č. 268/2014 Sb., Směrnice 93/42/EHS - (zdravotnické prostředky) , vyhl. 62/2015 Sb.- v aktuálních zněních a dále navazující normy, předpisy a dokumenty, MEDDEV, management rizika, nežádoucí příhody, normy a další zákony (dle aktuálních změn v legislativě ZP po 1.4.2015)

Školení interních auditorů ISO 13485 (zdravotnické prostředky)

Školení dne 8.4.2015 pro MPH Medical Devices s.r.o.,Přelouč, dle:1. ČSN EN ISO 13 485:2012 - Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti - Požadavky.
2. ČSN EN ISO 9000:2006- Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník, včetně oprav.
3. ČSN EN ISO 19 011:2012 - Směrnice pro auditování systémů managementu.
4. Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. a zákon č. 268/2014 Sb., Směrnice 93/42/EHS - (zdravotnické prostředky) , vyhl. 62/2015 Sb.- v aktuálních zněních a dále navazující normy, předpisy a dokumenty, MEDDEV, management rizika, nežádoucí příhody, normy a další zákony.

Dne 19.5.2015 školení na téma pro MPH Medical Devices s.r.o., Přelouč

Témata školení - 1. ČSN EN ISO 13 485:2012 - Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti - Požadavky.
2. Zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. 3. Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. o zdravotnických prostředcích. 4. Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 268/2014 Sb. (o ZP) č. 61/2015 Sb. a 62/2015 Sb.- v aktuálních zněních a dále navazující normy, předpisy a dokumenty.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 [ 25 ] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47
Copyright © 2009 Jaromír Vít
virtualpanorama Fotografie v hlavičce - Copyright © 2009 Martin Hrdlička, VirtualPanorama.cz virtualczech