PaedDr., Mgr. Jaromír Vít CSc.

Archiv aktualit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 [ 24 ] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45

Školení pro BATIST s.r.o. - dne 20.5.2015

Základní školení v oblasti: ČSN EN ISO 13 485:2012 - Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti – Požadavky,
Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. a zákon č. 268/2014 Sb., Směrnice 93/42/EHS - (zdravotnické prostředky) , vyhl. 62/2015 Sb.- v aktuálních zněních a dále navazující normy, předpisy a dokumenty, MEDDEV, management rizika, nežádoucí příhody, normy a další zákony (dle aktuálních změn v legislativě ZP po 1.4.2015)

Školení interních auditorů ISO 13485 (zdravotnické prostředky)

Školení dne 8.4.2015 pro MPH Medical Devices s.r.o.,Přelouč, dle:1. ČSN EN ISO 13 485:2012 - Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti - Požadavky.
2. ČSN EN ISO 9000:2006- Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník, včetně oprav.
3. ČSN EN ISO 19 011:2012 - Směrnice pro auditování systémů managementu.
4. Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. a zákon č. 268/2014 Sb., Směrnice 93/42/EHS - (zdravotnické prostředky) , vyhl. 62/2015 Sb.- v aktuálních zněních a dále navazující normy, předpisy a dokumenty, MEDDEV, management rizika, nežádoucí příhody, normy a další zákony.

Dne 19.5.2015 školení na téma pro MPH Medical Devices s.r.o., Přelouč

Témata školení - 1. ČSN EN ISO 13 485:2012 - Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti - Požadavky.
2. Zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. 3. Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. o zdravotnických prostředcích. 4. Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 268/2014 Sb. (o ZP) č. 61/2015 Sb. a 62/2015 Sb.- v aktuálních zněních a dále navazující normy, předpisy a dokumenty.

Školení interních auditorů společnosti ZVU Servis a.s. ve dnech 13.5. a 14.5.2015 ve spolupráci s TUV Rheinland, s.r.o.

Již vydáno 523 Osvědčení. Téma školení - 1. ČSN EN ISO 9001:2009 - Systémy managementu kvality - Požadavky.
2. ČSN EN ISO 9000:2006- Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník, včetně oprav.
3. ČSN EN ISO 19 011:2012 - Směrnice pro auditování systémů managementu.
3 . Navazující normy a další zákony. 5. Příprava, průběh a vyhodnocení zkušebního interního auditu.

Dne 7.5.2015 - Batist s.r.o. a Batist Medical Červený Kostelec - školení interních auditorů dle ČSN EN ISO 13485 a ČSN EN ISO 19011 a nová legislativa od 1.4.2015.

Již vydáno 518 Osvědčení o proškolení k problematice zdravotnických prostředků. Téma školení - 1. ČSN EN ISO 13 485:2012 - Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti - Požadavky.
2. ČSN EN ISO 9000:2006- Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník, včetně oprav.
3. ČSN EN ISO 19 011:2012 - Směrnice pro auditování systémů managementu.
4. Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. a zákon č. 268/2014 Sb., Směrnice 93/42/EHS - (zdravotnické prostředky) , vyhl. 62/2015 Sb.- v aktuálních zněních a dále navazující normy, předpisy a dokumenty, MEDDEV, management rizika, nežádoucí příhody, normy a další zákony.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 [ 24 ] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
Copyright © 2009 Jaromír Vít
virtualpanorama Fotografie v hlavičce - Copyright © 2009 Martin Hrdlička, VirtualPanorama.cz virtualczech