PaedDr., Mgr. Jaromír Vít CSc.

Archiv aktualit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 [ 24 ] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47

Školení nové normy ČSN EN ISO 9001:2015 a managementu rizika dle normy ČN EN ISO 14971:2012

Školení bylo uskutečněno dne 2.9.2015 pro MZ Liberec. Předmětem školení byla revize normy ČN EN ISO 9001:2015 a management rizika pro oblast zdravotnických prostředků dle normy ČSN EN ISO 14971:2012.

Skolení interních auditorů v MZ Liberec dne 1.9.2015, poslední číslo Osvědčení již 536!

Školení proběhlo dle této osnovy:
1. ČSN EN ISO 13 485:2012 - Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti - Požadavky.
2. ČSN EN ISO 9000:2006- Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník, včetně oprav.
3. ČSN EN ISO 19 011:2012 - Směrnice pro auditování systémů managementu.
4. Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. a zákon č. 268/2014 Sb., Směrnice 93/42/EHS - (zdravotnické prostředky) , vyhl. 62/2015 Sb.- v aktuálních zněních a dále navazující normy, předpisy a dokumenty, MEDDEV, management rizika dle ČSN EN ISO 14971:2012, nežádoucí příhody, normy a další zákony.

Třídenní školení na téma Management rizika v oblasti zdravotnických prostředků.

Školení bylo zajištěno ve dnech 4.8 až 6.8. 2015 pro společnost McBride - Brno dle požadavků norem ČSN EN ISO 13485, ČSN EN ISO 14971, dále dle požadavků Směrnice rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředích a navazujících požadavků přepisů a norem.

Školení dne 24.7.2015 ve společnosti BATIST s.r.o., Červený Kostelec.

Aplikace zákona o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb., navazujícího Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. a prováděcích vyhlášek (č. 62/2015 Sb. - nežádoucí příhody, skladování atd.) k tomuto zákonu.

Školení pro společnost PROFARMA, Jablonec na Nisou - dne 14.7.2015

Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. a zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, Směrnice 93/42/EHS - (zdravotnické prostředky), vyhl. 62/2015 Sb.- v aktuálních zněních a dále navazující normy, předpisy a dokumenty, MEDDEV, management rizika, nežádoucí příhody, normy a další zákony (dle aktuálních změn v legislativě ZP po 1.4.2015)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 [ 24 ] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47
Copyright © 2009 Jaromír Vít
virtualpanorama Fotografie v hlavičce - Copyright © 2009 Martin Hrdlička, VirtualPanorama.cz virtualczech