PaedDr., Mgr. Jaromír Vít CSc.

Archiv aktualit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 [ 22 ] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45

Školení interních auditorů dle nové normy EN ISO 9001:2015.

Dnes dne 22.10.2015 bylo provedeno první školení/doškolení interních auditorů dle požadavků normy EN ISO 9001:2015. Školení jsem provedl v rámci veřejného školení v rozsahu 8 hodin, celkem 12 účastníků.

Zprostředkuji jakoukoliv přepravu, skladování a logistiku.

Zprostředkuji jakoukoliv přepravu, skladování a logistiku - velmi kvalitní.

Změny v ISO 9001 a Rizika v systémech managementu

Účast na jednodenním školení dne 25.9.2015 v rozsahu 8 hodin - ISO 9001:2015 a management rizika (změny ISO 9001:2015, kontext a cíle organizace, rizika, související standardy).

Školení nové normy ČSN EN ISO 9001:2015 a managementu rizika dle normy ČN EN ISO 14971:2012

Školení bylo uskutečněno dne 2.9.2015 pro MZ Liberec. Předmětem školení byla revize normy ČN EN ISO 9001:2015 a management rizika pro oblast zdravotnických prostředků dle normy ČSN EN ISO 14971:2012.

Skolení interních auditorů v MZ Liberec dne 1.9.2015, poslední číslo Osvědčení již 536!

Školení proběhlo dle této osnovy:
1. ČSN EN ISO 13 485:2012 - Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti - Požadavky.
2. ČSN EN ISO 9000:2006- Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník, včetně oprav.
3. ČSN EN ISO 19 011:2012 - Směrnice pro auditování systémů managementu.
4. Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. a zákon č. 268/2014 Sb., Směrnice 93/42/EHS - (zdravotnické prostředky) , vyhl. 62/2015 Sb.- v aktuálních zněních a dále navazující normy, předpisy a dokumenty, MEDDEV, management rizika dle ČSN EN ISO 14971:2012, nežádoucí příhody, normy a další zákony.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 [ 22 ] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
Copyright © 2009 Jaromír Vít
virtualpanorama Fotografie v hlavičce - Copyright © 2009 Martin Hrdlička, VirtualPanorama.cz virtualczech