PaedDr., Mgr. Jaromír Vít CSc.

Archiv aktualit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [ 16 ] 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45

Nová norma ČSN EN ISO 13485:2016 pro zdravotnické prostředky (ZP).

Absolvování školení auditorů CQS/ITC Zlín ČSN EN ISO 13485:2016, ed.2 (struktura, změny, technická dokumentace) pro ZP, dne 17.1.2017.

Úspěšná, více jak půlroční, příprava společnosti FARMAK MORAVIA a.s. v Olomouci na získání certifikátu dle požadavků normy ČSN EN ISO 13485:2012 (zdravotnické prostředky).

Certifikační audit byl úspěšně ukončen ke dni 14.12.2016 a ve vazbě na společnosti FARMAK, a.s. a UNIVIT s.r.o. v Olomouci.

Školení ze zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a navazujících požadavcích

Školení proběhlo pro společnost BATIST, a.s. Červený Kostelec, dne 2.12.2016 na téma - Zákon č. 268/2014 Sb. o ZP a navazující vyhlášky (č. 62/2015 Sb.), požadavky normy ČSN EN ISO 13485:2012, Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. Směrnice rady 93/42/ES o ZP.

Provedení interního auditu ve společnosti ITEST plus, s.r.o. v Hradci Králové.

Interní audit proběhl ve dnech - 12.10. a 14.10.2016, byl zaměřen na plnění požadavků - Zákona č. 268/2014 Sb. o ZP a navazujících vyhlášek, norem - ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN
ISO 13485:2012. ČSN EN ISO/IEC 17025:2005,
vyhlášky 411/2004 Sb. o SVP, Nařízení vlády
č. 56/2015 Sb. Směrnice rady 98/79/ES o IVD (ZP).

Provedení interního auditu na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově.

Interní audit proběhl dne 4.10.2016 v plném rozsahu normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve vazbě na navazující požadavky přepisů a norem.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [ 16 ] 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
Copyright © 2009 Jaromír Vít
virtualpanorama Fotografie v hlavičce - Copyright © 2009 Martin Hrdlička, VirtualPanorama.cz virtualczech