PaedDr., Mgr. Jaromír Vít CSc.

Archiv aktualit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [ 12 ] 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47

Školení Vigilance systém (nežádoucí příhody) pro oblast zdravotnických prostředků.

Školení bylo provedeno dne 2. 11. 2017 pro společnost GCE s.r.o. Chotěboř, v rozsahu zákona č.268/2014 Sb. o zdravotnických prostředích (dále jen ZP), (v platném znění) a vyhlášky č. 62/2015 Sb. k tomuto zákonu a ve vazbě na normy ČSN EN ISO 13485:2016, ed.2, (o ZP) a ČSN EN ISO 14971:2012 (management rizika pro ZP), ve vazbě na Směrnici rady 93/42/EHS - ZP, nařízení vlády č. 54/2015 Sb. o ZP a ve vazbě na nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/745 (ZP), ze dne 5.4.2017 ((kapitola VII (Oddíl 1 - Sledování po uvedení na trh a Oddíl 2 - Vigilance)).

Školení managementu rizika dle požadavků nové normy ČSN EN ISO 9001:2016 (systémy kvality).

Školení bylo provedeno pro společnosti FARMAK MORAVIA, a.s., FARMAK, a.s. a UNIVIT s.r.o. v Olomouci dne 30. 10. 2017

Školení nové normy ČSN EN ISO 13485:2016, ed. 2 - zdravotnické prostředky.

Školení bylo provedeno pro společnosti FARMAK MORAVIA, a.s., FARMAK, a.s. a UNIVIT s.r.o. v Olomouci dne 30. 10. 2017

V pořadí již 4. úspěšný certifikační audit systému managementu kvality dle nové normy ČSN EN ISO 9001:2016.

Poradenské aktivity zakončené auditem společnosti TÜV Rheinland u společnosti Letiště Ostrava, a.s., Mošnov, ve dnech 10.10 až 11.10.2017.

V pořadí již 3. úspěšný certifikační audit systému managementu kvality dle nové normy ČSN EN ISO 9001:2016.

Poradenské aktivity zakončené auditem společnosti TÜV Rheinland u společnosti Letecké služby a.s. Hradec Králové, dne 25. 9.2017.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [ 12 ] 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47
Copyright © 2009 Jaromír Vít
virtualpanorama Fotografie v hlavičce - Copyright © 2009 Martin Hrdlička, VirtualPanorama.cz virtualczech