PaedDr., Mgr. Jaromír Vít CSc.

Archiv aktualit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10 ] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47

Školení k problematice managementu rizika dle ČSN EN ISO 14 971.

Školení bylo provedeno pro Medical Technologies CZ a.s.,Benešov u Prahy, dle požadavků normy ČSN EN ISO 14971:2012-Zdravotnické prostředky-Aplikace řízení rizika na zdravotnické prostředky, ve vazbě na ČSN EN ISO 13485:2016, ed. 2 - Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality- Požadavky pro účely předpisů a na další požadavky předpisů a norem (Směrnice 93/42/EHS (Nařízení vlády č. 54/2015 Sb.) a zákona č. 268/2014 Sb.
o zdravotnických prostředích, v aktuálních zněních.

Další úspěšná konzultace k zavedení systému kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016

Úspěšná certifikace proběhla ve firmě ECOPLAST, Hradec Králové dne 14. 3. 2018.

Další úspěšná konzultace k zavedení systému kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016

Úspěšná certifikace proběhla ve firmě STEP, Trutno dne 12. 3. 2018.

Dnes dne 16. 1. 2018 proškolen již 1000 účastník v mých aktivitách.

1000 účastník byl dnes vylosován z účastníků školení interních auditorů v MZ Liberec tak, že počet účastníků na tomto školení samozřejmě překročil počet 1000.

Školení interních auditorů dle nové normy ČSN EN ISO 13485:2016, ed. 2

Školení proběhlo dne 16. 4. 2018 pro společnost MZ Liberec, a.s., dle norem ČSN EN ISO 13485:2016 a ed. 2, ČSN EN ISO 19011, v návaznosti na Zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředků a další požadavky.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10 ] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47
Copyright © 2009 Jaromír Vít
virtualpanorama Fotografie v hlavičce - Copyright © 2009 Martin Hrdlička, VirtualPanorama.cz virtualczech