PaedDr., Mgr. Jaromír Vít CSc.

Aktuální nabídky pro zákazníky

Nabízím školení v oblasti  zdravotnických prostředků a v kvalitě na tato témata:

ČSN EN ISO 13485:2012 - Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti - Požadavky a to  v plném rozsahu, včeně návrhu a vyvoje a uvádění ZP na trh (TF atd.).

ČSN EN ISO 14971:2012 - Zdravotnické poostředky - Aplikace řízení rizika na zdravotnické prostředky.   

ČSN EN ISO 9001:2009 - Systémy managementu jakosti - Požadavky.

Nově - školení k nové normě ČSN EN ISO 9001:2016 (systémy managementu kvaity - požadavky).

Nově - školení k nové normě ČSN EN ISO 13485:2016 (zdravotnické prosředky).

Nově - školení na Nařízení Evropského parpamentu a Rady ke zdravotnickým prostředkům - v přípravě.  

Revize normy ČSN EN ISO 9001:2016 - revize a změny.

ČSN EN ISO 15189 - "kvalita v laborořích", verze 2013.

Nový zákon o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb., včetně prováděcích vyhlášek
k tomuto  zákonu - č. 61 a 62/2015 Sb.

Směrnice rady 93/42/EHS a nová Nařízení vlády k ZP -  č.  54, 55 56/2015 Sb.

MEDDEVy - v oblasti  zdravotnických prostředků.

Interní auditoři v systémech kvality.

Ostatní témata v oblasti zdravotnických prostředků - návrh a vývoj, klinické hodnocení, management rizika, uvádění natrh, povýrobní dozor atd.

Vše pro management organizací a jejich zaměstance z výše uvedených témat a to na klíč - stačí se jenom přihlásit!

 

Copyright © 2009 Jaromír Vít
virtualpanorama Fotografie v hlavičce - Copyright © 2009 Martin Hrdlička, VirtualPanorama.cz virtualczech